Pinned Κανόνες παιχνιδιού ~ Εφαρμογή από 17.09.2012

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Κανόνες παιχνιδιού ~ Εφαρμογή από 17.09.2012

  Κανονισμοί παιχνιδιού:

  Τα ακόλουθα θα ισχύουν για όλα τα σύμπαντα παγκοσμίως που είναι καταγεγραμμένα στο OGame.
  Οι κανονισμοί θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλους τους χρήστες ένα ευχάριστο και δίκαιο παιχνίδι στα σύμπαντα που βρίσκονται. Να σημειωθεί ότι παράπονα και απορίες σχετικά με συγκεκριμένους λογαριασμούς θα πρέπει να γνωστοποιούνται μόνο στους ιδιοκτήτες τους για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.


  1. Λογαριασμοί
  Ο ιδιοκτήτης ενός λογαριασμού είναι πάντα ο κάτοχος της διεύθυνσης email η οποία υπάρχει σε αυτόν.
  Κάθε λογαριασμός επιτρέπεται να παίζετε από έναν και μόνο χρήστη, η επίβλεψη λογαριασμού είναι η μόνη εξαίρεση σε αυτό.
  Η ανταλλαγή λογαριασμών μέσα σε ένα σύμπαν πρέπει να γίνεται με την βοήθεια του Χειριστή Παιχνιδιού.
  Η μεταφορά του λογαριασμού από έναν παίκτη σε έναν άλλο μπορεί να γίνεται μόνο κάθε 15 ημέρες. Μόλις ο νέος παίκτης αποκτήσει τον λογαριασμό, πρέπει βάση αυστηρών κανονισμών των Ο&Δ του παιχνιδιού να αλλάξει την δηλωμένη διεύθυνση email μέσα σε 12 ώρες και να δηλώσει την δική του.

  Για να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη: support.ogame.gr/.


  2. Πολλαπλοί λογαρισμοί
  Κάθε παίκτης μπορεί να παίζει σε έναν μόνο λογαριασμό σε κάθε σύμπαν.
  Αν 2 ή περισσότεροι λογαριασμοί παίζονται από το ίδιο δίκτυο συχνά, σπάνια ή μόνιμα (π.Χ. σχολεία, πανεπιστήμια, ίντερνετ καφέ), συνιστάται να ενημερώσετε εκ των προτέρων τον αρμόδιο Χειριστή Παιχνιδιού στο support.ogame.gr.

  ***Μετά από μια Ένωση Σέρβερ παρακαλώ να κάνετε μια ενημέρωση της κοινή Ip που είχατε πριν την Ένωση μέσω του Συστήματος Υποστήριξης.


  3.Επίβλεψη λογαριασμού
  Η επίβλεψη λογαριασμού εξουσιοδοτεί έναν χρήστη να επιτηρεί κάποιον λογαριασμό.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Χειριστής Παιχνιδιού πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων στο support.ogame.gr.
  Ο λογαριασμός μπορεί να επιτηρείτε το πολύ για 24 ώρες. Η περίοδος επιτήρησης θα θεωρείτε λήξαν όταν ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού εισέλθει. Κατά την διάρκεια της επίβλεψης όλες οι επιθέσεις σε λογαριασμούς απαγορεύονται.
  Η επίβλεψη του λογαριασμού είναι επιτρεπτή, μόνο αν δεν έχει γίνει επίβλεψη του εντός των τελευταίων 7 ημερών.


  4. Υπέρβαση επιθέσεων
  Δεν επιτρέπονται περισσότερες από 6 επιθέσεις το 24ωρο στο ίδιο φεγγάρι/ πλανήτη του ίδιου ενεργού λογαριασμού.
  Σε αυτόν τον κανονισμό υπόκεινται και οι αποστολές καταστροφής φεγγαριού.
  Επιθέσεις με κατασκοπευτικά στελέχη και διαπλανητικούς πυραύλους δεν λαμβάνονται υπόψιν στην υπέρβαση επιθέσεων.
  Σε συγκεκριμένα σύμπαντα, τα οποία ανακοινώνονται στο φόρουμ (board.ogame.gr), είναι πιθανό να αλλάξουν ή να ακυρωθούν οι κανόνες σχετικά με την υπέρβαση επιθέσεων.
  Η υπέρβαση επιθέσεων επιτρέπεται μόνο όταν η Συμμαχία σας είναι σε πόλεμο με άλλη Συμμαχία.
  Ο πόλεμος πρέπει να ανακοινωθεί στο φόρουμ του OGame, στο ειδικό τμήμα και πρέπει να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες.


  Διευκρινίσεις για τα ειδικά Σύμπαντα αυξημένης ταχύτητας.
  Δεν υπάρχει κανένα Σύμπαν με διαφορετικό όριο.


  5. Ώθηση
  Δεν επιτρέπεται σε κανέναν λογαριασμό να αποκομίζει κέρδος εις βάρος πιο αδύναμων λογαριασμών.
  Ώθηση (Pushing) είναι, χωρίς να περιορίζεται σε αυτό το παράδειγμα, η μεταφορά πόρων από έναν βαθμολογικά πιο αδύναμο παίκτη σε έναν βαθμολογικά δυνατότερο χωρίς εμφανές αντάλλαγμα.
  Οι εμπορικές συναλλαγές, οι βοήθειες ανακύκλωσης και ο διαχωρισμός κερδών ACS επιθέσεων θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε 72 ώρες.
  Για κάθε εξαίρεση [πχ. πριμοδοτήσεις] πρέπει να απευθύνεστε στον αρμόδιο Χειριστή Παιχνιδιού στο Σύστημα Υποστήριξης: support.ogame.gr


  6. Χρήση σφαλμάτων κώδικα παιχνιδιού / Χρήση απαγορευμένων προγραμμάτων
  Η κατάχρηση σφαλμάτων του προγράμματος ή ενός bug και η μη-αναφορά ενός bug απαγορεύεται αυστηρά.
  Η χρήση κάποιου προγράμματος ως διεπαφή μεταξύ παιχνιδιού και παίκτη απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης απαγορεύονται κάθε μορφής πληροφορίες που έχουν δημιουργηθεί αυτοματοποιημένα για να αποκτήσει κάποιος παίκτης πλεονέκτημα έναντι σε παίκτη/άλλες ομάδες παικτών με κακόβουλες προθέσεις.
  Οι εξαιρέσεις προγραμμάτων που είναι επιτρεπτά είναι ανακοινωμένα στο φόρουμ.


  7. Απειλές κατά ζωής
  Απαγορεύεται κάθε υπαινιγμός εντοπισμού ή πρόκλησης κακού παικτών, μελών της ομάδας, εργαζομένων της Gameforge ή οποιοδήποτε άλλων ατόμων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με το παιχνίδι.

  8. Προσβολές και spam
  Απαγορεύονται κάθε είδους προσβολές και spam.

  9. Γλώσσα
  Η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού παικτών, οι οποίοι δεν μιλούν την επιλεγμένη γλώσσα παιχνιδιού (π.χ. στο παιχνίδι, στο φόρουμ ή στο IRC).

  10. Παραβάσεις των παραπάνω κανόνων
  Οι παραβιάσεις των κανόνων εξετάζονται από τον αρμόδιο ΧΠ και επιβάλλεται η προβλεπόμενη ποινή που μπορεί να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση.
  Η ομάδα του Ogame.gr προσπαθεί να είναι 100% σίγουρη πριν την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, ωστόσο δεν αποκλείουμε τυχόν λάθη.
  Μια τιμωρία που επιβλήθηκε στον παίκτη από ΧΠ μπορεί να αναιρεθεί μόνο από τον ίδιο ΧΠ ή από ανωτέρους του.[/b]


  11. 'Οροι & Διατάξεις
  Οι Ο&Δ ολοκληρώνονται από αυτούς τους κανόνες και πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη.

  12. Εξαιρέσεις
  Η ομάδα διαχείρισης της κοινότητας διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί εξαιρέσεις σε αυτούς τους κανονισμούς. Σε ειδικές περιπτώσεις [πχ.κατα την διάρκεια κάποιου event οι κανόνες του παιχνιδιού μπορούν να αλλάξουν ή να μην ισχύουν, σε κάθε περίπτωση οι χρήστες θα ενημερωθούν για κάτι τέτοιο.

  Εδώ : Συζήτηση για τους νέους κανόνες παιχνιδιού


  Sky belongs to you the moment you believe it  The post was edited 11 times, last by lilituprincess ().